Kartičkové kalendáře

1980

úda 80 čss  synthesia nadastž 

sb.suroviny úzv vokd stnl prádelny

 snb  požární ochrana požár

 ostravanka  čslo 2